FEINA ofertes i formació

1. ofertas de feina / ofertas de empleo

- organismes públics / organismos públicos

- empreses de treball temporal / empresas de trabajo temporal


2. cursos i formació / cursos y formación


3. oposicions i oferta pública d'ocupació / oposiciones y oferta pública de empleo

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. ofertas de feina / ofertas de empleo

organismes públics

IMFOF (Ajuntament de Palma) Insitut Municipal de Formació Ocupació i Foment Tel 900139138

SOIB (Servei Balear d'Ocupació de les Illes Balears)

  • català
  • español

empreses de treball temporal / empresas de trabajo temporal

2. cursos i formació

2. cursos i formació

GOVERN BALEAR

CONSELL DE MALLORCA

IMFOF (Ajuntament de Palma)

FUNDACIÓN TRIPARTITA formada por la Administración Pública y por las organizaciones empresariales y sindicales más representativas3. oposicions i oferta pública d'ocupació / oposiciones y oferta pública de empleo

GOVERN BALEAR

  • Portal de l'opositor
  • Oferta pública 2008-2009
  • Borsíns de feina

CONSEL DE MALLORCA

AJUNTAMENT DE PALMA
Oferta pública de feina

ADMINISTRACIÓ DE L'ESTAT (www.060.es)